Skip to content

Strefa Dostawcy

Zakupy w CMC Poland Sp. z o.o. realizowane są przez:
Biuro Zakupów Strategicznych i Zagranicznych oraz Biuro Zakupów Krajowych

Zajmujemy się zakupami towarów (z wyłączeniem złomu) i usług na potrzeby produkcyjne, operacyjne i inwestycyjne dla wszystkich lokalizacji CMC Poland sp. z o.o. na terenie Polski. 

Dostawy realizowane są na podstawie akcji ofertowych w oparciu o Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług. Preferujemy współpracę z dostawcami, którzy posiadają wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością (ISO 9001, 14001, 45001), stosujący proekologiczne technologie, opakowania, środki transportu, dobre praktyki handlowe i reprezentują najwyższy poziom etyki zawodowej. Dostarczane towary i usługi winny być zgodne z naszymi wymaganiami jakościowymi i technicznymi uwzględniającymi regulacje prawne i inne wymagania, do których CMC Poland Sp. z o.o. się zobowiązała w zakresie ochrony środowiska oraz BHP. 

Szczegółowe informacje na temat materiałów, usług strategicznych i zagranicznych oraz dodatkowych wymagań można uzyskać pod:
numerami telefonów: +48 32 672 56 19 i +48 32 672 56 06
lub adresem email: strategic.purchases@cmc.com

Szczegółowe informacje na temat materiałów i usług z rynku krajowego oraz dodatkowych wymagań można uzyskać pod:
numerami telefonów: +48 32 672 56 25 i +48 32 672 56 08
lub adresem e-mail: zakupy.krajowe@cmc.com

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Instrukcja Ruchu
Instrukcja w sprawie system przepustkowego oraz zasad przebywania na terenie zakładów CMC Poland sp. z o.o.

Aneks nr 2 do Instrukcji Ruchu

Instrukcja BHP
Dokument dotyczący zasad bezpiecznego wykonywania usług na terenie CMC Poland Sp. z o.o. przez wykonawców zewnętrznych

Kodeks Postępowania Dostawców

Polityka postępowania w miejscu pracy i praw człowieka

Instrukcja Środowiskowa
Wymagania środowiskowe dla wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.


Status dostawcy w Reach

Instrukcja do treści wzorów Protokołów

Wzory protokołów
Wzór Protokołu Odbioru Dostawy (POD)
Wzór Protokół Postępu Prac (PPP)
Wzór Protokół Odbioru Etapu (POE)
Wzór Protokoł Odbioru Końcowego (POK)
Wzór Protokołu Odbioru Usuniętych Wad w trakcie gwarancji (POW)

 

Usługi transportowe

Jeśli chcesz nawiązać współpracę z CMC Poland w zakresie transportu towarów skontaktuj się z naszym Biurem Transportu

Szczegółowe informacje na temat transportu samochodowego można uzyskać pod numerami telefonów: +48 32 672 57 88 i +48 32 672 57 49
lub adresem email: cmcp_transport@cmc.com

Szczegółowe informacje na temat transportu kolejowego i morskiego można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 672 57 76
lub adresem email: PL_kolej@cmc.com


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Instrukcja Ruchu
Instrukcja w sprawie system przepustkowego oraz zasad przebywania na terenie zakładów CMC Poland sp. z o.o.

Aneks nr 2 do Instrukcji Ruchu

Instrukcja BHP
Dokument dotyczący zasad bezpiecznego wykonywania usług na terenie CMC Poland Sp. z o.o. przez wykonawców zewnętrznych

close right chevron right chevron left chevron play Commercial Metals Company