Skip to content

Pionier Zrównoważonych Rozwiązań

Commercial Metals Company zostało utworzone w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju w 1915 roku. Wraz z rozwojem firmy od małego zakładu przerobu złomu w Dallas w stanie Teksas, już od początku w naturalny sposób uwzględniliśmy w naszej strategii rozwoju zrównoważone praktyki biznesowe. Począwszy od pierwszego odlanego kęsa stali w latach 60-tych produkowaliśmy stal z wykorzystaniem technologii produkcji stali w piecach elektrycznych EAF, która jest znacznie bardziej wydajna, niż tradycyjna  technologia wielkopiecowa, zużywając 82% mniej energii, niż wynosi średnia przemysłowa i emitując o 63% mniej CO2 na tonę przetopionej stali.

CMC było pierwszym wytwórcą stali, który zaadoptował pionowy model integracji. Posiadając 50 zakładów recyklingowych, 7 hut typu EAF mini mill, 2 huty typu EAF micro mill, walcownię wtórnego przerobu oraz ponad 100 zakładów zbrojarskich, CMC wnosi istotny wkład do gospodarki obiegu zamkniętego.

Podczas, gdy niektórzy zmieniają swoje procesy, aby stać się „bardziej przyjaznymi dla środowiska”, my produkujemy od zawsze z szacunkiem dla środowiska i w zrównowazony sposób. CMC szczyci sie   osiągnięciami środowiskowymi, swoją historią zrównoważonego rozwoju i nie ustaje w poszukiwaniu  efektywnych sposobów gospodarowania zasobami, aby budować i redukować wpływ na środowisko.

 


O raporcie zrównoważonego rozwoju

Nasza organizacja koncentruje się na prowadzeniu działalności na zasadzie odpowiedzialności społecznej, co oznacza pełne poszanowanie zasad ESG oraz reagowanie na obawy interesariuszy w zakresie wszystkich procesów w naszej działalności. Naszymi interesariuszami są nasi pracownicy, inwestorzy, klienci, dostawcy i lokalne społeczności. Na początku 2021 roku dokonaliśmy aktualizacji oceny istotności, aby uwzględnić i potwierdzić, że aspekty zrównoważonego rozwoju są zgodne z oczekiwaniami akcjonariuszy i najlepszymi praktykami biznesowymi.

Raport zrównoważonego rozwoju 2021 zawiera informacje obejmujące najważniejsze dla naszego biznesu tematy ESG, naszą strategię zrównoważonego rozwoju, sposoby w jaki identyfikujemy i oceniamy pojawiające się w tym obszarze kwestie oraz postępy w realizowaniu wyznaczonych priorytetów. Został przygotowany zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI): Główne opcje, uwzględnia również Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Iron & Steel Producers Standard oraz rekomendacje Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Spis treści GRI, SASB oraz TCFD został umieszczony na ostatnich stronach raportu, w celu ułatwienia wyszukiwania odpowiednich informacji.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego, opisanymi w raporcie.poprzednie raporty
close right chevron right chevron left chevron play Commercial Metals Company